Home

Cpi alle huishoudens 2006=100

Ersatzteile und Zubehör für alle gängigen Verpflegungsautomaten. Lieferung an Endkunden & Gewerb Met deze rekenhulp kan de aanpassing van de huurprijzen in de vrije sector volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS berekend worden. De jaarlijkse toegestane huurverhoging (of huurverlaging) is op deze manier eenvoudig vast te stellen. Het betreft huren die bij aanvang van het contract hoger liggen dan de zogenaamde liberalisatiegrens,. Ontdek de veelzijdigheid van ICTRecht CPI alle huishoudens, 2006=100, juli 2019: 124,64 Berekening index PB 2021 op basis van de akte: CAO-loonindex, sector particuliere bedrijven CAOloon index per maand incl. bijz. beloning, juli 2020: 118, consumentenprijsindex (CPI) reeks huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Ersatzteile für Vending - Verpflegungsautomaten & meh

Bereken huurverhoging vrije sector huurwoning of bedrijfspan

CPI alle huishoudens, 2006=100, juli 2019: 124,64 Berekening index PB 2021 op basis van de akte: CAO-loonindex, sector particuliere bedrijven CAOloon index per maand incl. bijz. beloning, juli 2020: 118, CPI Consumentenprijsindex alle huishoudens. CPI afgeleid Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies. Jaarmutatie CPI 9.0 - 10.0 6.0 - 6.9 7.0 - 7.9 8.0 - 8.9 5.0 - 5.9 4.0 - 4.9 3.0 - 3.9 2.0 - 2.9 1.0 - 1.9 no data CPI 200 StatLine - Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015. Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100). Thema's. Recent Consumer price index households of wage earners (CPI-W), 2000=100; Spending; consumption household, 1995-2019; Consumption expenditure of households; National accounts, 2015=100; Income, consumption, wealth of households: key figures; NA, 2005-2014; Energy consumption households; energy commodities, 1975-201

Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle Nederlandse huishoudens. Consumentenprijsindex 2000=100 Consumentenprijsindex 2006=100 StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar

Cpi 2006=100 consumentenprijzen; onderliggende inflatie

 1. Consumentenprijzen; prijsindex frequente aankopen, 2006=100, 2006 - 2015. Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is in deze tabel opgesplitst in een prijsindex voor frequente aankopen en niet-frequente aankopen
 2. cpi (2006=100) Summary Inflation Report Consumer Price Index (2006=100): January 2018 The year 2018 started off with a higher national headline inflation rate of 4.0 percent
 3. De consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, berekend door het CBS, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen. De index is een belangrijke maatstaf voor inflatie en wordt veel gebruikt door het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemers- organisaties en de overheid
 4. Nationale Consumentenprijsindex (cpi, alle huishoudens) De gemiddelde prijs op jaarbasis van een pakket goederen en diensten, 2006=100
 5. CPI alle huishoudens, 2006=100. 1 maart 2018 door Jelle Berghuis Leave a Comment. Vorige artikel. Wettelijke rente. Volgende artikel. CPI alle huishoudens, 2015 -100

Consumentenprijzen; prijsindex 2000 = 100. De consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, berekend door het CBS, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen Toelichting op prijzen, lonen en koopkracht Consumentenprijsindex (cpi, alle huishoudens) De gemiddelde prijs op jaarbasis van een pakket goederen en diensten, 2006=100. Inflatie (cpi, alle huishoudens) Ontwikkeling van het gemiddelde niveau van de consumentenprijsindex in het ene jaar t.o.v. het gemiddelde niveau van de consumentenprijsindex in het voorgaande jaar, in procenten CPI - alle huishoudens: 33.2: Belastingrente, heffingsrente en invorderingsrent ALGEMENE GEGEVENS De consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, berekend door het CBS, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen. De index is een belangrijke maatstaf voor inflatie en wordt veel gebruikt door het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemers- organisaties en de overheid

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 201

 1. De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Jaarmutatie CPI, afgeleid De reeks jaarmutatie CPI, afgeleid is de jaarmutatie CPI exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies
 2. De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen voor consumptie.Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze jaarlijks vast. De wijzigingen in de CPI's van het jaar waarin de prijsstijging wordt doorgevoerd ten opzichte van het referentiejaar levert een vermenigvuldigingsfactor op voor die prijsstijging
 3. Downloads. Metadata Onbewerkte dataset Dataset voor grafische weergave. Link naar API's. Feed (bulk download) API (voor Apps) Meer informatie. Preview tabel Licentie (CC BY 4.0) Wat is open data? Handleiding odata services Handleiding odata voor Excel Power pivot.
 4. Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100. Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de.
 5. Onderwerpen. CPI Consumentenprijsindex alle huishoudens. CPI afgeleid Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies
 6. De CPI geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen voor consumptie. Het wordt veel gebruikt door het bedrijfsleven en de overheid, onder andere bij loononderhandelingen, de indexering van huren en lijfrenten en voor de aanpassing van belastingtabellen
 7. Daar de bekendmaking van de maandprijsindexcijfers volgens de reeksen CPI-Werknemers Laag respectievelijk Alle Huishoudens 1995=100 met ingang van 1 januari 2003 zijn komen te vervallen vindt de aanpassing thans op advies van het CBS plaats op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI)reeks CPI-Alle Huishoudens met basisjaar 2000=100 gepubliceerd door het.

Consumentenprijzen; onderliggende inflatie 2006=100, 2006

 1. CPI alle huishoudens, 2006=100. Volgende artikel. Middenkoers vreemde valuta per euro. Filed Under: Indexcijfers, rentetarieven,inflatie, valutakoersen. Reader Interactions. Gerelateerde berichten Hof: Box 3-heffing 2015 in strijd met artikel 1 EP
 2. De som van alle wegingsfactoren is steeds 100, zoals te zien is in de tabel. Door 11526,3023 te delen door 100 wordt de CPI van 2013 verkregen: 115,26. De betekenis van de CPI is dat de gemiddelde prijzen van 2013 sinds 2006 gestegen zijn met 115,26 - 100 = 15,26%
 3. Consumptieprijsindex van mei 2021. De inflatie stijgt van 1,23% naar 1,46% in mei.; De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,17 punt of 0,15%.; De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 0,64% naar 0,81%.; De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 108,50 punten.; Deze toename in inflatie is voornamelijk te wijten aan de inflatie voor energie; de prijzen voor energie lagen vorig.

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

 1. Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zekerheidsstelling
 2. g Detailhandel een en ander met in achtne
 3. CPI alle huishoudens december 2010: 106,1 De prijsstijging is in 2011 dan 108,4 / 106,1 = 1,02168 oftewel 2,168% geweest. Naast de keuze voor een specifiek CPI cijfer (CPI alle huishoudens en CPI werknemers laag), is er ook een keuze in de methode die in de huurindex wordt gehanteerd
 4. - Huurprijsaanpassing jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de CPI (consumentenprijsindex) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). - Zekerheidsstelling middels bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurtermijn
 5. Huur Indexering Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Servicekosten De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen
 6. prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2006 =100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs. Huurgaranti
 7. Indexering : jaarlijks, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI alle Huishoudens (2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

HUURPRIJSAANPASSING: Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Huurprijsaanpassing: De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI-alle huishoudens 2006=100). Huurovereenkomst: ROZ model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte of winkelruimte Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Servicekosten De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen

Oosterwoldseweg 3

Inflation The Netherlands 2006 - CPI inflation The

-Huurprijsaanpassing: Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens, 2006 = 100) zoals gepubliceerd door het CBS De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de afsluitdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2006 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nutsvoorzieningen, huurder is direct contractant van de nutsbedrijven. Huurprij De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de afsluitdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2006 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nutsvoorzieningen, huurder is direct contractant van de nutsbedrijven. Opzegtermijn 12 maanden. Casc De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (reeks CPI- Alle huishoudens, basisjaar 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huurovereenkomst

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, conform de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huurovereenkomst Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). HUURTERMIJN In overleg, doch uitgangspunt is 5 jaar met aansluitende periode van 5 jaar. ZEKERHEIDSTELLIN De huurprijs zal jaarlijks worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Servicekosten €. 125,- p.mnd excl. BTW. Huurtermijn 5 + 5 jaar. Zekerheidsstellin De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle huishoudens (2006 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huurovereenkomst

Index :: Parkdehor

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle huishoudens (2006 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aanvaarding In overleg, beschikbaar per direct Gunnin In bijna alle huurovereenkomsten van kantoor- en winkelruimtes staat dat eventuele huurprijswijzigingen plaatsvinden op basis van de CPI-reeks 'Alle huishoudens'. This study is performed on a set of products (basket), as food, transportation, education, clothing, etc. Fiscaal Memo Update Service. Translator De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle huishoudens (2006 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) De huurprijs zal voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=10

Jaarlijks, op basis van wijziging van het maandprijs indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI - alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). Huurbetaling: Per maand vooruit. Zekerheidsstelling: 3 maanden huur inclusief BTW Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de CPI (consumentenprijsindex) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). Aanvaarding: In overleg. Zekerheidsstelling: Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden bruto betalingsverplichting

Huurprijs De aanvangshuurprijs bedraagt € 800,-- per maand, te vermeerderen met BTW. De huurprijs van de parkeerplaatsen is op aanvraag. Indexering Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek Huurindexatie De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle huishoudens (2006 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

• het vermogen van onze stichting, rekening houdend met de ontwikkeling van de inflatie in de tijd, in stand te houden. De gehanteerde methode is op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) Voor alle informatie omtrent het regulerende bestemmingsplan, gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl. WINKELRUIMTE De verkoopruimte (ca. 45 m²) heeft veel lichtinval vanwege een grote raampartij welke een frontbreedte heeft van 4,5m. (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100),. De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de overeenkomst, worden aangepast op basis van het consumentindexcijfer (CPI) reeds CPI-Alle Huishoudens (basisjaar 2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opleveringsniveau: In de huidige staat

StatLine - Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996

 1. nieuwe huur te berekenen aan de hand van het CPI alle huishoudens In de meeste huurovereenkomsten staat dat de huur jaarlijks wordt herzien aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI) alle huishoudens, op basis van (bijvoorbeeld) 2006 = 100, door telkens de tot de datum van aanpassing geldende huurprij
 2. Meest recente CPI Nederland (inflatie cijfer) 2,127 % Als we praten over de inflatie in Nederland , wordt vaak de inflatie op basis van de consumentenprijsindex bedoeld, kortweg de CPI. De Nederlandse CPI geeft de prijsontwikkeling weer van een standaardpakket aan goederen en diensten die Nederlandse huishoudens aanschaffen voor consumptie
 3. Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na datum huuringang, zal de huurprijs aangepast worden op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 4. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 1%. Volgend jaar is naar verwachting sprake van een licht herstel en neemt het bbp met 1% toe. Het begrotingstekort (EMU-tekort) komt in 2014 naar verwachting uit op 3,7%
 5. Jaarlijkse verhoging, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijzigingen van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zekerheidsstelling Bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur en BTW
 6. o De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex(CPI), reeks CPI Alle huishoudens (2006=100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau van Statistiek o Bezichtiging ter plaatse na vooraf gemaakte afspraak met Wijnen Vastgoed
 7. Huurprijsindexering Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huur ingangsdatum, op basis van de wijziging van het maand prijsindexcijfer volgens de consumentenindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aanvaarding In overleg

Huurindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opzegtermijn 12 maanden; Zekerheidsstelling Waarborgsom of bankgaranti Huurindexering: Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI alle huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar De huurwaarde in de CPI 1.1 Inleiding In de Consumentenprijsindex (CPI) wordt elke maand de prijsontwikkeling gemeten van alle goederen en diensten die particuliere huishoudens voor consumptie aanschaffen. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de toegerekende huur voor eigenaarswoningen

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huurtermijn : Vijf jaar met een optieperiode van vijf jaar. Andere termijnen in overleg. Leek , Mulderspark 14 (units) Op het industrieterrein Diepswal is een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd welke uitermate geschikt is voor opslag en eventueel voor produktie. In dit gebouw zijn nog enkele units te huur. De oppervlakte en afwerking kan aangepast worden naar uw eigen wensen. De minimale oppervlakte een unit bedraagt ca. 45 m² en de huurprijs.. Leek De Schans 10. Te huur: Een fraaie winkel-/kantoorruimte in het geheel vernieuwde overdekte deel van het winkelcentrum De Liekeblom op een absolute A-lokatie in het centrum van Leek. Indien gewenst kan de inventaris worden overgenomen. Deze scherpe huurprijs wordt u aangeboden om met ondernemers in gesprek te komen die misschien wat willen maar nog..

Consumer price index (CPI) all households, 2000=100 Data

Het CPI geeft de gemiddelde prijsstijging aan van een pakket goederen en diensten dat door een bepaalde groep mensen gekocht wordt. Deze prijsstijging wordt uitgedrukt ten opzichte van het basisjaar Huis te huur: Vlechter 35, Someren. Met eerlijke informatie over prijsontwikkeling en buurt. Beschrijving: ' Omschrijving Wijnen Vastgoed biedt u te huur aan: Kleinere bedrijfsruimtes gelegen in een bedrijfsverzamelgebouw op het nieuwe bedrijventerrein in Someren. Het complex is gelegen op korte afstand van de N266 Helmond-Weert en op ca. 5 autominuten naar de snelweg A67 EINDHOVEN-VENLO

Huis te huur: Kerkstraat 31, Valkenburg (provincie: Limburg). Met eerlijke informatie over prijsontwikkeling en buurt. Beschrijving: ' Kasteel Den Halder is gelegen op een zeer mooie locatie in het centrum van Valkenburg. Het kasteel beschikt over een unieke en sfeervolle uitstraling. In dit kasteel zijn verschillende kantoor units aanwezig verdeeld over de verschillende verdiepingen Aan de Nieuw Amsterdamsestraat, in het zicht vanaf de ringweg van Emmen, is het fraaie complex van Ericsson gesitueerd. Adres Nieuw Amsterdamsestraat 40 7814 VA Emmen Bereikbaarheid Gelegen aan de ringweg van Emmen nabij NS station en snelweg Status gebouw Gereed Soort Kantoor- en bedrijfsruimte Metrage Kantoorruimte ca. 6.800 m² Bedrijfsruimte ca. 7.200 m² [ Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huurtermijn Nader tussen huurder en verhuurder overeen te komen. Verlengingstermijn Nader tussen huurder en verhuurder overeen te komen

Jaarlijks conform CPI-prijsindexcijfer CPI alle huishoudens, (2006 = 100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). ZEKERHEIDSSTELLING In overleg. OMZETBELASTING Er wordt geopteerd voor met BTW belaste verhuur Jaarlijks op basis van het indexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Zekerheidsstelling Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting te vermeerderen met BTW. Energielabe Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2006= 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zekerheidstelling: Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur Jaarlijks op basis van de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zekerheidsstelling Waarborgsom of bankgarantie ten bedrage van 3 maanden huur vermeerderd met de omzetbelasting. Energielabel Van het aangeboden object is geen energielabel beschikbaar. Aanvaardin

Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens, 2000=100 * Woningen * Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens, 2006=100: Woningmarkt Cijfers: Kerncijfers: Portal belastingen HHNK: Cijfernieuws.nl * volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huurovereenkomst: Huurperiode CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het CBS. Zekerheidsstelling: Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting, inclusief eventuele servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW. Courtage Huurprijsindexering: jaarlijks op basis van de wijziging maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Waarborgsom: ter hoogte van 3 maanden huur. Oplevering: per direct beschikbaa consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zekerheidstelling Bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur en BTW. Opleveringsniveau Huidige staat. Huurovereenkomst Huurovereenkomst op basis van het standaard model winkelruimt

consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs. Huurgarantie : Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting va Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Jaarlijks conform CPI-prijsindexcijfer CPI alle huishoudens, (2006 = 100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). Zekerheidsstelling: Waarborgsom of bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van tenminste drie maanden. Huurbetaling Jaarlijks verhoging, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI-alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het C.B.S. Huurtermijn In overleg. Betalingsverplichting Huur per maand vooruit, incl. de daarover verschuldigde BTW. Zekerheidsstellin Huurprijsindexering: Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Borgstelling: Waarborgsom ter hoogte van 3 maanden huur

Bedrijfshal Scharnegoutum | Zoek bedrijfshallen te huur

Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Oplevering: Het gehuurde wordt opgeleverd o.a. voorzien van: - Gemeenschappelijke representatieve royale entree - Snelle ruime panoramalift - Royaal trappenhui

Jagerstraat 10 Roermond - Bedrijfsruimte hurenBreelaan 17 A Bergen (nh) - Kantoor hurenKauwenhoven 78 Lunteren | Bedrijfsaanbod | Kap MakelaardijBedrijfshal Tilburg | Zoek bedrijfshallen te huurUden Liessentstraat 2 B » Bedrijvenhuisvesting

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ZEKERHEIDSTELLING. Ter grootte van minimaal een kwartaalverplichting (huur, servicekosten en BTW) - jaarlijkse indexering, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgende de CPI reeks CPI-Alle. Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het CBS voor het eerst een jaar na huuringangsdatum; - bankgarantie ter grootte van drie maanden huur inclusief BTW. Kenmerken Friesestraat 49 Soort Winkelruimte Bou Jaarlijks op basis van het indexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens (2006 = 100). Huurprijsbetaling. In maandtermijnen bij vooruitbetaling te voldoen. Voorbehoud. Goedkeuring en gunning eigenaar. Alle informatie is geheel vrijblijvend en houdt enkel in een uitnodiging tot het doen van een bieding maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens (2006=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het CBS. De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatstgeldende huurprijs. Bereikbaarheid Auto: Binnen enkele autominuten bereikt u de op- en afrit van de A20. Deze rijksweg geef

 • Forex vs futures Reddit.
 • Ambition synonym English.
 • Sonnen core.
 • King Billy Casino review.
 • Stearinljus blockljus.
 • Coinsquare management team.
 • Parallellkoppla monocrystal med polycrystalline solpanel.
 • Hyra stuga Ystad Blocket.
 • Skriva huset på båda.
 • Investmentbolag vad är det.
 • Bitcoin Ben Facebook.
 • Bulk coins for sale.
 • ETF Rabobank.
 • Skanska aktieanalys.
 • ICX/BTC.
 • Ekonomipoddar 2021.
 • Region Dalarna Landstinget.
 • Loom Network history.
 • ABS plastic price.
 • Avskrivning goodwill 10 år.
 • PI Kurs Euro.
 • WINK News.
 • Vastgoed hypotheek berekenen.
 • Routing number Nordea.
 • Wladimir van der Laan Bitcoin.
 • Alabama flag.
 • Kemiska reaktioner i trädgården.
 • Stocks with the most potential.
 • TPS Services.
 • Coinspot for beginners.
 • Which exchange to buy Dogecoin.
 • Skuldfinansieringslån.
 • CoinPayments refund.
 • Spabad skummar.
 • FLAX ETF.
 • Francium price in india.
 • Dot/btc.
 • Spabad skummar.
 • Derdegraadsvergelijking oefeningen.
 • Skrill to BTC exchange.
 • Måste man ta ut lön i aktiebolag.