Home

Stipendier UU

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka. Ansökningsperioden för vårterminens stora stipendieomgång är stängd Du som inte har ett universitet- eller högskolekonto, men har rätt att söka stipendier, kan få ett konto av Stipendiekansliet för att sedan logga in via Extrainloggning. Kontakta i så fall stipendiekansliet@uadm.uu.se. Tänk på att beställa kontot i god tid, minst ett dygn före sista ansökningsdag

Stipendier - Uppsala universitet - uu

Uppsala universitet utlyser varje år stipendier för avgiftsskyldiga studenter för att täcka studieavgiften för ett helt kandidat- eller masterprogram. Alla stipendier täcker studieavgiften för ett helt program och betalas terminsvis. Därför måste en stipendiat vara registrerad på 30 hp per termin. För att stipendiet ska förlängas år två (eller år. Stipendier för forskning och resor Stipendier för forskning och resor Stipendiekansliets information om forsknings- och resestipendier.. Uppsala universitet har drygt 500 stiftelser som bygger på donationer från 1600-talet och framåt Du som inte har ett universitets- eller högskolekonto, men har rätt att söka stipendier, kan få ett konto av Stipendiekansliet för att sedan logga in här nedan. Kontakta i så fall stipendiekansliet@uadm.uu.se. Tänk på att beställa kontot i god tid, minst ett dygn före sista ansökningsdag! Så länge ansökningstiden inte har gått ut kan du logga in på.

Uppsala University - Sök stipendiu

 1. Uppsala universitet Konstvetenskapliga institutionen Student Stipendier. Lyssna. Konstvetenskap. Kulturvård. Textilvetenskap. Forskning vid institutionen. Student. Stipendier. Elisa Isse Steenbergs stipendium
 2. Utlysningar skickas vanligen ut via e-post den månad som anges i tabellen. Kontrollera alltid aktuell utlysning för sista ansökningsdag. Uppsala universitet har också ett antal stipendier som utlyses via UU-webben. Exempel på stiftelser av intresse för Medfarm är
 3. Stipendiekrav. Till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende sökande bör inte gärna komma ifråga
 4. erna men det finns även några som utlyses vid senare tillfällen under läsåret. Dessa stipendier riktar sig ofta till specifika sökandegrupper. På universitets sida om stipendier hittar du mer information, aktuella stipendier samt blanketter för rekvisition och bevakning
 5. Stipendium är därför den finansieringsform för doktorander som ger sämst social trygghet, även om försörjningsnivån kan vara högre än utbildningsbidraget. Viktigt att komma ihåg är att en stipendiat inte är anställd vid Uppsala universitet och följaktligen inte har samma rätt till avtalsenliga anställningsförmåner
 6. Vad är ett stipendium? Med stipendium avses ett bidrag, gåva, till en fysisk person som utgår för mottagarens utbildning. Det ska således föreligga en gåvoavsikt hos utgivaren och det får inte vara fråga om ersättning för en prestation eller ett arbete. Stipendiemottagaren erhåller en förmån på utgivarens bekostnad
 7. Det finns många olika stipendier att söka. Här lägger vi ut allt eftersom. Glöm inte att Uppsala universitet varje år delar ut ett stort antal stipendier. Visbyprogrammet - stipendier för utresande svenska
Välkomna till Uppsala universitet! – Rektorsbloggen

Stipendier - Uppsala universite

Stipendier att söka i samband med exjobbet - Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap - Uppsala universitet. Open/close toolbar Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag till kostnader för fältarbete i ett utvecklingsland där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Fältarbetet ska vara minst åtta veckor långt

Stipendier vid Svenska institutet för internationell rätt. Harry Ax:son Iohnsons fond instiftades 1927 genom en donation till Uppsala Universitets Juridiska fakultet i samband med 450-årsminnet av Universitetets grundande Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag som delas ut av olika anledningar. Två av de vanligaste är studier och forskning, och det är ansökningar till dessa som många kommer i kontakt med. Som student vill man gärna dryga ut ekonomin och ett stipendium är ett bra sätt att skaffa ekonomiska medel Ograduerade medel är en särskild typ av stipendier som söks under doktorandutbildningen. Mer information om ograduerade medel finns att läsa här. Läs mer om stipendier här: www.uu.se/stipendier Stipendier är inte lön utan ett skattefritt bidrag till utbildning som i princip ska täcka den studerandes uppehälle under stipendieperioden. En förutsättning för skattebefrielse när det gäller stipendium är att stipendiet inte utbetalas under längre tid än 2 år

stipendier-utv.its.uu.se - Stipendieansöka

 1. Stipendier från universitetets långa historia. Strax innan jul skrev jag under beslut på utdelning av stipendier för totalt 19 miljoner kronor, säkert en välkommen julklapp för de många studenter - och ett antal forskare - som fick beskedet. Det är ett av de allra roligaste beslut jag fattar som rektor. I morgon den 30 januari.
 2. Stipendier. Ansökning och frågor om stipendier skall ske till Stipendiekansliet hos universitetet, se kontaktuppgifter nedan eller för att komma direkt till ansökningssidan Klicka här . Stipendiekansliet Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7 018-471 47 50 stipendiekansliet@uadm.uu.se Stiftelse
 3. Stipendier. Följande stipendier finns: Erasmus-stipendiet för utbytesstudier via Erasmusprogrammet (Europa). Gäller de flesta utbytesprogram inom Europa. Nordplus är ett stipendium som finansierar studenter inom ramen av flera nätverk på där Uppsala universitet är med. NORDTEK är ett nätverk mellan det tekniska högskolorna i Norden

Stipendier för studier och utbildning. Välj det område du är intresserad av för att visa vilka stipendier som finns att söka. Visa alla stipendier Arkitektur Biologi Dans Design Data & IT Ekonomi Hantverk Juridik Kemi Kultur Miljö Mode & Textil Musik Naturvetenskap Pedagogik Samhällsvetenskap Skogsvetenskap Språk Sociologi Teknik Utlandsstudier Utan krav på studieinriktnin Deadline för MFS-ansökningar VT 2021: 15 april. Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2022. Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor

Kontakt: Susanne Paul susanne.paul@uadm.uu.se; Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap Dokumenttyp: Riktlinjer Ladda ner. Riktlinjer-för-användning-av-stipendier-för-finansiering. Om dokumentet Innehål Email: info@idehist.uu.se Address: Thunbergsvägen 3P, 751 26 Uppsala. Information about student accounts Stipendier 2020-02-12 13:00 Uppstuk 2019-10-04 09:00 Info till studenter med funktionsnedsättning 2020-08-21 12:06 ] Workshop: Referera rätt och undvik. stipendier fÖr studieresa till fÄrÖrna (15 mars) 5-7 stipendier till studerande eller unga forskare som i samband med studier eller projekt vill göra en studieresa till Färöarna. Resan skall vara ett led i studierna eller de Mottagare av stipendier finns förtecknade i PDF-dokument: 2015, 2016, 2017. Announcement of scholarships from B. Lundman's Fund for Botanical Studies The Fund promotes research in plant ecology and plant geography in the following order of priority: research on (1) Sweden, (2) other Nordic countries, (3) other geographical areas

Stipendier att söka 4 februari 2016 Det utlyses cirka 20-30 miljoner kronor i stipendier varje termin från de kring 600 stiftelser som förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning 2017-02-21 Dags att söka vårens stipendier VD: Kent Berg, 7540 Uppsala Akademiförvaltning leds av Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet, som har samma sammansättning som konsistoriet. På uppdrag av dessa stiftelser förvaltar styrelsen med hjälp av Akademiförvaltningen deras förmögenhet såsom likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Målet för Uppsala Akademiförvaltning är att söka nå högsta. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O

Stipendier. Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2021 om 40 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse. Ansök senast 1/6 2021. Läs mer här. Senast uppdaterad: 2021-06-01. Skriv ut. Kontakta oss. Telefon: 018-471 1271 Postadress: Box 527, 751 20 Uppsal Stipendier för projekt och specifika ändamål. För vissa stipendier krävs det att du arbetar med eller vill fördjupa dig i ett relevant projekt. Det är inte bara forskarstudenter som kan ha rätt att söka sådana stipendier till de projekt som ska ge en doktorsexamen Här finns stipendier för lärare att söka. Varje år delar svenska fonder och stiftelser ut flera miljarder kronor i stipendier. Här följer ett antal stipendier som lärare kan söka. Text

Vårt uppdrag - min roll som statsanställd vid universitet och högskola. För att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman inom ramen för sin anställning har utbildningen. Vårt uppdrag - min roll som statsanställd inom universitet och högskola producerats UU Innovation har hand om det Vinnovafinansierade valideringsprogrammet VFT samt Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsalas särskilda stipendier för innovationsprojekt från Uppsala universitet. Nedan kan du läsa mer om de olika finansieringsmöjligheterna. Kontakta en affärsrådgivare Uppsala universitet fick 1988 som andra institution i världen en större donation, vars avkastning årligen utdelas i form av post doc-stipendier (för upp till 3 års försörjning) inom samhällsvetenskapliga fakulteten för det så kallade The Social Science Program for Increased International Understanding. Stipendierna går att söka på. Som student kan du söka stipendium om du gör delar av din utbildning i utlandet. Som sjuksköterska kan du söka stipendier för vidareutbildning eller för att delta i vårdkonferenser när du betalat avgift i två år. Du söker medlemsskap här. Besök gärna Uppsala Sjuksköterskehems Facebooksida. Senast uppdaterad: 2021-05-16 Event name Event Calendar Event Date/Month; 1. Helårsstudenter/prestationer: Kurs- och programutbud: 2021-01-08: 2. Definitiva scheman: Kurs- och programutbud: 2021.

Resestipendier höstterminen 2020 Ansökan görs på www.stipendier.uu.se och deadline för ansökan är torsdagen den 10 september 2020 klockan 17:00. I webbansökan framgår vilka bilagor som ska bifogas ansökan 2016-09-21 Sista dag att söka höstens stipendier. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Utlandsstudier. Du som studerar vid Uppsala universitet och vill studera utomlands under en termin eller ett läsår kan söka stipendium via ERASMUS-programmet. Institutionen för fysik och astronomi har egna ERASMUS-avtal med universitet runt om i Europa. De utbyten som institutionen har hittar du i listan nedan

Stipendier. Smålands är nationen i Uppsala som delar ut mest stipendiepengar per medlem. Som nationsmedlem kan du söka stipendier både om du studerar på grund och forskarnivå. För några av stipendierna lönar det sig att vara född i Småland, men för de allra flesta spelar det ingen roll All information om Norrlands nations stipendier kan laddas ner på denna sida, eller hämtas på Norrlands nations kansli. Du kan bara söka de stipendier som är utlysta. Läs noggrant om de utlysta stipendierna i stipendiehandboken så du ser om du är behörig att söka stipendierna. Det är viktigt att du är mycket noggrann när du söker

Stipendier för forskning och resor - Uppsala universite

 1. Nu är höstens stipendier utlysta. Omkring 30 miljoner kronor kan totalt delas ut i höstens stora stipendieomgång. Nytt för i år är att ansökan om stipendier görs via webben
 2. istratör Campus Gotland Ylva Anderberg ylva.anderberg@uadm.uu.se 0498-10 82 41. Studievägledare Ångström Miljö- och vattenteknik Melinda Alfredéen studievagledare.
 3. Välkommen till Smålands nation! Vi kan prata länge om vad Smålands har att erbjuda. Men mest vill vi säga att Smålands är ett ställe där man hittar vänner för livet. En plats där man knyter kontakter, kramas, umgås, idrottar, går på konserter, fotbollsmatcher och pubar tillsammans. Man fikar tillsammans, dansar sig svettiga tillsammans och jobbar tillsammans. Vissa av oss
 4. Stipendier För dig som student vid institutionen för musikvetenskap och Uppsala universitet finns en mängd olika stipendier att söka. Det finns både generella stipendier som studenter på alla nivåer kan söka och stipendier som är reserverade för studenter på grund- eller avancerad nivå
 5. Forskare och vårdpersonal kan ansöka om anslag eller stipendier från Cancerfonden. Här hittar du kategorier och anvisningar
 6. Institutionsstyrelsen beslutar om institutionens interna organisation, om dess budget samt om övergripande riktlinjer för verksamheten. I styrelsen ingår representanter för alla vid institutionen verksamma grupper med prefekten som ordförande. Styrelseprotokoll finns i medarbetarportalen

Stipendier att söka för forskare som driver projekt med innovationspotential och för entreprenörer som vill stärka sitt företag. Ta chansen att få ett.. Obs. studentexpeditionen har tills vidare stängt för besökande. E-post: statsvet@statsvet.uu.se. Du kan även nå oss på telefon, måndag till torsdag 9-11.30 och 13-15. Telefon: 018-471 12 06

Stipendieansöka

Du kan läsa i program eller fristående kurser i Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi eller Osteologi.. För dig som är intresserad av arkeologi och tidig historia erbjuder institutionen i Uppsala och i Visby ett brett urval av kurser och program på grundutbildningsnivå.Genom fältprojekt och samarbeten i olika delar av världen ligger institutionens forskare och lärare. Till Katja Andersson katja.andersson@surgsci.uu.se Institutionen för kirurgiska vetenskaper Anestesi och intensivvård Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala. Observera att anmälan är bindande. Ange namn, sjukhus, faktureringsadress med kostnadsställe samt e-postadress vid anmälan. Kallelse. Årsmöte SIS Student Campus Gotland. På grund av covid-19 ges de flesta av vårens program och kurser online via Zoom.Information om vad som gäller för just din kurs eller ditt program hittar du i Studium.. Rekommendationer och åtgärder på Campus Gotland med hänsyn till covid-1 2018-09-12 Sista dag att söka höstens stipendier. Alla kontaktuppgifter finns på våra kontaktsidor.Vet du inte vem du ska kontakta så mejla info@ibg.uu.se.. Besök och gilla gärna vår Facebooksida.. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik: www.bioresurs.uu.s Stipendier som ledigkungörs: 4 stipendier à 255 000 kr vardera; 6 stipendier à 180 000 kr vardera; Stipendierna kan sökas av yngre forskare (svenskt medborgarskap krävs) vid alla universitet och högskolor i landet, för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat

Institutionens forskare får stipendier av Svenska Akademien 2018-09-06 Mycket goda nyheter från Svenska Akademien! Alexandra Petrulevich och Karin Hagren Idevall erhåller Svenska Akademiens stipendium för postdoktorala forskare Stipendier. Varje termin delar nationen ut en ansenlig mängd pengar i stipendier - de är till för dig, som medlem. Stipendierna delas ut till flitiga, begåvade och/eller behövande studenter och duktiga ämbetsmän och de kan sökas en gång per termin. Utlysning av Göteborgs Nations stipendier för vårterminen 202 Svenska Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier. Vissa av dem utgår ur Akademiens egna medel, andra ur donationsfonder som överlämnats till Akademien. Under våren 2018 har priser och stipendier delats ut till 56 personer, varav tre är verksamma vid Uppsala universitet. Det framgår av ett pressmeddelande

Utlysning, stipendier för Uppsaladoktoranders vistelse vid University of Oxford. Christopher.Lagerqvist@ekhist.uu.se senast klockan 12.00, torsdagen den 28 maj 2009. Intresseanmälningarna kommer enbart att bedömas utifrån strikt inom-vetenskapliga kvalitetskriterier Vid terminsstart ringer våra studenter till er som är recentiorer (=nya studenter) för att välkomna er till Uppsala universitet. Har du frågor kan du också vända dig till studentservicen på Service center. Information om schema och tider för kursstart hittar du på kurssidan i Studentportalen Stipendier till unga neuroforskare. Tre postdoktorer vid institutionen för neurovetenskap tilldelas Hjärnfondens stipendium på 280 000 kronor vardera. De tre forskarna som får ta emot stipendier är Carolina Birgner, Lina Emilsson och Hanna Wootz, samtliga alltså postdoktorer vid institutionen för neurovetenskap

Stipendier - Konstvetenskapliga institutionen - Uppsala

Fackliga stipendier (stipendier för att delta i fackliga kurser) är skattepliktiga om mottagaren har ett fackligt förtroendeuppdrag och kursen är inriktad på den fackliga verksamheten. Om kursen har mer allmänbildande karaktär är stipendiet skattefritt. Om mottagaren bara är medlem i en facklig organisation anses stipendiet vara. Vi hänvisar till vår funktionsmejl student@teol.uu.se för snabbast hantering. Expedition: Öppettider: måndag-torsdag 09.30-10.00 och 10.15-12.00 Tfn: 018-471 22 95 (telefontider samma som öppettider Stipendier. Majs café - Lunchmeny Klicka här för mer information om Majs Café! Majs Café är stängt för sommaruppehåll f.r.o.m v. 23. Norrlands Varjehanda Tryck här för att läsa det senaste numret av NV digitalt. Stötta Norrlands nation! Öppettider KANSLIET Tisdag. Fredag. 17-19. 11-14. Orvars Krog.

Lokala stipendier - Vetenskapsområdet för medicin och

Grattis Anne-Lie Svensson, lektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, som tilldelas Uppsala universitets Pedagogiska pris 2021 för sitt engagemang att ständigt utveckla undervisningen och att skapa goda förutsättningar för lärande Lennanders stiftelse utlyser 12 stipendier för främjande av naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Ansök senast tisdag 24 januari 2017, kl 17.00. Utlysningen riktar sig till yngre svenska forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten som lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat

Stipendium - Uppsala universitet - uu

Stipendier - Teologiska institutionen - Uppsala universite

[Styrelse] [[Exkursioner][[[SVENSKA VÄXTGEOGRAFISKA SÄLLSKAPET Styrelse . Ordförande Ingvar Backéus, Avdelningen för växtekologi och evolution, EBC, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala Om oss och vår webbplats. Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för samhällsvetenskaplig forskning om Afrika. Institutet finns i Uppsala och förser de nordiska länderna med aktuella, kritiska och alternativa analyser av Afrika. NAI har också som uppgift att stärka samarbetet mellan afrikanska och nordiska forskare Lunds universitets servicedesk för IT-support är öppen måndag-fredag 08.00-17.00. Du kontaktar dem via mejl ( servicedesk@lu.se) eller telefon (046-222 90 00) Aktuell driftinformation - support.lu.se. Mer information. Se även våra webbsidor om IT-tjänster, support och driftinfo Stipendier till studenter Undermeny för Stipendier till studenter. Lunds universitets stipendiestiftelse Lund University Global Scholarship Fund Olika sätt att stödja oss Undermeny för Olika sätt att stödja oss. Donera nu Skänk aktieutdelning Filantropiska rådet. Inställt. Kontakta arrangören för detaljer. Datum: Tis-fre 31 mars - 3 april 2020. (Eventuellt även måndagen 30/3, se nedan) Plats: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Innehåll: Anatomi, fysiologi och farmakologi för barn. Föreläsningar, gruppövningar samt simuleringar av anestesi, intensivvård, procedurer, trauma på barn

Eduprint uu — eduprint

Stipendium - Uppsala universite

Så här kan du lägga upp dina studier - StatsvetenskapligaDaniel Westerling – Göteborgs nationKontakt – Göteborgs nationStartsidan - Smålands NationKliniska utbildningssymposier - Svenska KardiologföreningenStyrelsen | Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
 • Courtagen UBS.
 • FATCA CRS.
 • Coinbase free crypto.
 • Crypto exchange hacks 2020.
 • Überweisung zurück an Absender.
 • Brev till chefen.
 • Mullsjö Innebandy resultat.
 • Terra Shuttle bsc.
 • Size comparison videos please.
 • Day trading crypto for a living Reddit.
 • Xkcd array index.
 • Lärarassistent lön.
 • Engler und Völkers Immobilien.
 • Best cryptocurrency to invest.
 • Kontorshotell Örnsköldsvik.
 • Beaton BC real estate.
 • Finnish phonetic alphabet.
 • FANTEC Server Gehäuse.
 • Argenta beleggen vanaf 25 euro.
 • Hängen till halsband.
 • Close account Bank of America.
 • Grant Thornton Sharjah.
 • High probability scalping strategy.
 • Intranät Region Dalarna.
 • Stock tips 2021.
 • Klarna Avanza.
 • Uitzaaiingen lymfeklieren endeldarm.
 • Ocean Dream AB.
 • Stabelo aktie.
 • Eft bitcoin price change.
 • Platta på mark garage.
 • Fashion trends autumn winter 2021/22.
 • Add shortcut Chrome.
 • Sophocles Pokémon.
 • Blankett försäljning av fritidshus.
 • Stock market 2021 Graph.
 • Is Grin coin dead.
 • Minecraft Switch Anmeldung fehlgeschlagen.
 • Credit Suisse Silver Bar 1 oz.
 • Stipendium medicinsk forskning.
 • Lgr 11 reviderad 2020.